Νέα

Συνέργεια Απόλλων – SafeWealth για Tailormade μοντέλο στις ομαδικές ασφαλίσεις

https://www.asfalisinet.gr

Σε στρατηγική συνέργεια στον κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων με την εταιρεία παροχής συμβουλευτικής SafeWealth – που εξειδικεύεται στην ανάλυση αναγκών, εκπόνηση μελετών και δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων σχετικά με την ομαδική κάλυψη ζωής και υγείας του ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων – προχώρησε η Απόλλων.

Όπως εξηγεί η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων «Στόχος της συνεργασίας μας είναι μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της SafeWealth σε tailormade ομαδικά προγράμματα να δώσουμε περαιτέρω προστιθέμενη αξία στους corporate πελάτες μας που έρχονται σε εμάς για να τους σχεδιάσουμε λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες τους».

Μιλώντας σχετικά με τη συνεργασία τους με την Απόλλων οι κ.κ. Γιάννης Γιαννέτσος και Μάρα  Βουλγαρέλλη, Επικεφαλής της Safe Wealth, αναφέρουν ότι «Το Employee Benefits Personal Consulting αποτελεί πρωτοποριακή υπηρεσία σχεδιασμού ομαδικών ασφαλιστικών λύσεων για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που λειτουργεί ανεξάρτητα και παράλληλα με τις υφιστάμενες παροχές, αναβαθμίζοντάς τες και καλύπτοντας ζωτικές ανάγκες των εργαζομένων.

Η συνεργασία μας με την Απόλλων έχει διττό σκοπό, πρώτον την παροχή της Υπηρεσίας αυτής στο εταιρικό της πελατολόγιο και δεύτερον τη μετεξέλιξη της υπηρεσίας προκειμένου να παρέχει περισσότερα οφέλη στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που μας εμπιστεύονται για τις καλύψεις ζωής και υγείας τους».