Νέα

Με Μεσιτική και Πρακτορειακή εταιρεία η Απόλλων στηρίζει τους συνεργάτες της

By 18/01/2019 No Comments

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξη των συνεργατών τους, ο Όμιλος Σαρακάκη και η διοίκηση της Απόλλων προχώρησαν στην αλλαγή της κατηγορίας διαμεσολάβησης από μεσιτική σε πρακτορειακή. Ταυτόχρονα για να υπάρξει ισόρροπη στήριξη όλων των ανθρώπων του δικτύου της Εταιρείας σε όλες τις βαθμίδες διαμεσολάβησης θα συσταθεί άμεσα και δεύτερη Ανώνυμη εταιρεία, που θα καταχωρηθεί στο Επιμελητήριο και το ειδικό μητρώο σαν μεσιτική.

Όπως αναφέρουν οι επικεφαλής στη διοίκηση των δύο εταιρειών κ.κ. Γ. Βαρόπουλος και Σ. Σικοτάκη «Οι αλλαγές που επήλθαν αποτελούν απόρροια της ενσωμάτωσης της IDD στην ελληνική νομοθεσία. Στην ουσία είναι τυπικές καθώς δεν μεταβάλλεται η φύση των εργασιών μας ούτε η σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Θεωρούμε ότι ο νέος νόμος για τη διανομή ασφαλιστικών υπηρεσιών θα διασφαλίσει την ορθότερη λειτουργία της αγοράς προς όφελος όλων των πλευρών».

Η νέα εταιρεία που θα συσταθεί θα φέρει την επωνυμία Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασφαλίσεων και η προϋπάρχουσα εταιρεία θα φέρει πλέον την ονομασία Απόλλων ΑΕ Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Συντονιστών