Νέα

Δώρο ζωής από εθελοντές αιμοδότες της Απόλλων Α.Ε.

Εθελοντική αιμοδοσία με στόχο τη συγκέντρωση μονάδων αίματος διοργάνωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2019 η Απόλλων Α.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης. Στην εν λόγω πρωτοβουλία, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, φέτος συμμετείχαν συνολικά 70 στελέχη, συνεργάτες και εργαζόμενοι της Εταιρείας που ενίσχυσαν την τράπεζα αίματος με 54 μονάδες.

Μιλώντας σχετικά η Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων ανέφερε ότι «Η ανεπάρκεια αίματος στην Ελλάδα θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και παιδιών. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Κάθε μονάδα επιπλέον μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της υπευθυνότητας και της ενίσχυσης της κουλτούρας εθελοντισμού στην Ελλάδα σε αυτό το πεδίο η Απόλλων Α.Ε. διοργανώνει αιμοδοσίες τα τελευταία 3 χρόνια».