Γιατί δημιουργούμε προστιθέμενη αξία:

Δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης
σε όλη την αγορά
των ασφαλιστικών
εταιρειών

Συνεργασίες
με οίκους του εξωτερικού
για εξειδικευμένες
ανάγκες

Εστίαση
στην αύξηση της
κερδοφορίας
του συνεργάτη

Δημιουργία ηλεκτρονικού
καταστήματος B2C μέσω
του eshop της ΑΠΟΛΛΩΝ και
του HERMES Infodromio.

Ανταγωνιστικές
αμοιβές

Συστηματική
εκπαίδευση
συνεργατών

Προγράμματα
πιστοποίησης

Υποστήριξη σε όλους
τους εξειδικευμένους
κλάδους ασφάλειας

Δυνατότητα
εξέλιξης
σε αναβαθμισμένο
σύστημα αμοιβών

Επιβράβευση
συνεργατών

Υπηρεσίες
συμβουλευτικής
πώλησης

Πρόσβαση
σε εργαλεία
marketing
και διαχείρισης
πελατολογίου

Δημιουργία
Ασφαλιστικής
Ιστοσελίδας
Συνεργάτη

Εξειδικευμένα
Εργαλεία reporting

Πλήρης και
ολοκληρωμένη
μηχανογραφική
υποστήριξη
του συνεργάτη

Μείωση
λειτουργικού κόστους
Συνεργάτη

Εναρμόνιση
του συνεργάτη
με το GDPR

Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Δεν εκπροσωπούμε τις εταιρείες αλλά εσάς για αυτό και η πολιτική μας είναι πελατοκεντρική, θέτοντας στον πυρήνα των συνεργασιών μας το όφελος του ασφαλιζόμενου.

Με δεδομένο ότι η ζωή μας εξελίσσεται πολυεπίπεδα και συχνά με ρυθμούς που αδυνατούμε να ακολουθήσουμε, το να έχουμε προνοήσει ώστε να έχουμε τον κατάλληλο ασφαλιστικό συνεργάτη – σύμβουλο είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας.

Η γνώση και η εμπειρία μας, μας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέγουμε και να συνεργαζόμαστε με φερέγγυες και μεγάλες εταιρείες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στην ΑΠΟΛΛΩΝ ξέρουμε ότι η καθημερινότητα καθίσταται πιο απαιτητική και για αυτό διαμορφώνουμε σύγχρονα προγράμματα με αξιόπιστες εταιρείες.

Οι αξίες μας

Το Όραμά μας, να αποτελεί η Απόλλων ΑΕ την καλύτερη Εταιρεία στην αγορά της ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, για τους Πελάτες και Συνεργάτες της, προσφέροντας «Ξεχωριστή Εμπειρία», μέσα από αποτελεσματικές και καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ανάπτυξη και κερδοφορία, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον που εμπνέει Αξιοπιστία, Σεβασμό και Υπερηφάνεια

Σεβασμός
στο Συνεργάτη

Ηθική
& Αξιοκρατική
Συνεργασία

Διαφάνεια

Κώδικας
δεοντολογίας

Εμπιστοσύνη και
Ομαδικότητα

Σεβασμός και
Ακεραιότητα

Καινοτομία

Φερεγγυότητα
και Αξιοπιστία

Πλεονεκτήματα Συνεργασίας ανά Κλάδο

Motor

 • Πρόγραμμα Πολυτιμολόγησης
 • Αυτόματη Έκδοση Συμβολαίων
 • Παροχή Εντύπου Αναγκών, GDPR κα
 • Ασφάλιση όλων των Ειδικών Χρήσεων
 • Ασφάλιση όλων των Ειδικού Τύπου Οχημάτων
 • Ειδίκευση σε Στόλους Οχημάτων
 • Αυτόματη Εξόφληση Συμβολαίων
 • Συμψηφισμός Προμηθειών
 • Αποστολή Ενημερωτικών Reporting (Ληξιάριων, Διατηρησημότητας, Ανεξόφλητων)
 • Υποστήριξη συνεργατών μέσω CRM συστήματος
 • Εκπαίδευση Συνεργατών
 • Διαχείριση Ζημιών
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Πελατών μέσω CRM συστήματος
 • Υποστήριξη Αιτημάτων Συνεργατών
 • Παρακολούθηση Δραστηριότητας Συνεργατών

Life & Health

 • Ανάπτυξη συνεργάτη στον κλάδο Ζωής
 • Συστηματική Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτικη πώληση
 • Έντυπο αναγκών
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας
 • Παρουσία στα ραντεβού με πελάτες
 • Sub units
 • Χρηματοδότηση
 • Coaching
 • Mentoring
 • Σύστημα αξιολόγησης
 • Διαχείριση ζημιών
 • Προσφέρεται δωρεάν σε όλους του πελάτες του κλάδους Ζωής , δωρεάν πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Non – Motor

 • Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης ιδιωτών
 • Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης επιχειρήσεων
 • Risk management
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Πλήρης διαχείριση ζημιών
 • Coaching συνεργατών στην ανάπτυξη του Non motor χαρτοφυλακίου τους
 • Πρόσβαση στο σύνολο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
 • Πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού
 • Αποτελεσματική διαχείριση εξειδικευμένων κινδύνων
 • Δυνατότητα παρουσίας στα ραντεβού με πελάτες
 • Υποστήριξη στην πώληση